Skip to main content

Wydanie towaru w recepcji biurowca

Autor: 18 września 201620 maja, 2020Odpowiedzialność przewoźnika

Odpowiedzialność przewoźnika za wyrządzoną szkodę to temat rzeka. Możliwych konstelacji prawnych i faktycznych całe mnóstwo, a o końcowym rozstrzygnięciu sporu nierzadko decydują szczegóły, które na pozór nie mają większego znaczenia.

Jak wiesz, zgodnie z przepisem art. 17 CMR, odpowiedzialność przewoźnika za towar rozpoczyna się w momencie przyjęcia przez niego towaru, a kończy się w momencie jego wydania (odbiorcy). Jako przewoźnik odpowiadasz więc za zaginięcie (całkowite lub częściowe) jak i uszkodzenie towaru, które miało miejsce w tym przedziale czasowym.

Skuteczne wydanie przesyłki odgrywa więc kluczową rolę przy określaniu zakresu czasowego odpowiedzialności przewoźnika. Podkreślenia wymaga tu słowo – skuteczne, gdyż nie każde wydanie towaru zwalnia przewoźnika z odpowiedzialności za przewożony towar.

Wyobraź sobie taką sytuację. Twój pracownik ma za zadanie doręczyć przesyłkę składającą się z kilku paczek. Dla firmy transportowej to chleb powszedni. Tym razem odbiorca ma swoją siedzibę w biurowcu, w którym oprócz niego, swoją siedzibę ma jeszcze kilka innych firm (w dzisiejszych czas to nic nadzwyczajnego).

Czas to pieniądz. Nic dodać nic ująć. Komu by się chciało wjeżdżać na 10 piętro by doręczyć przesyłkę, skoro towar można zostawić w recepcji na parterze – tak będzie niewątpliwie szybciej i … lepiej (serio? 🙂 ).

Po kilku dniach odzywa się do Ciebie zleceniodawca z pretensjami, iż przesyłka została niekompletnie doręczona (bądź w ogóle nie została doręczona) i żąda pokrycia wyrządzonej szkody.

Jak to? Przecież masz pokwitowanie, że towar doręczono, a tym samym Twoja odpowiedzialność jako przewoźnika skończyła się w dniu wydania towaru. To musi być jakaś pomyłka. Jesteś czysty. No chyba, że…

Taka sytuacja to wcale nie rzadkość.

Jak bardzo problematyczne może być wydanie towaru w recepcji biurowca i jakie skutki może ono mieć dla przewoźnika możesz dowiedzieć się z wyroku wydanego przez Wyższy Sąd Krajowy w Düsseldorf (OLG Düsseldorf) w dniu 1 października 2014 roku (sygn. akt 18 U 52/13).

Zgodnie z powołanym niemieckim orzecznictwem dostarczenie towaru do recepcji biurowca nie jest przepisowym wydaniem towaru. Skuteczne wydanie towaru w recepcji biurowca ma miejsce jedynie wówczas, gdy:

  • towar wydano osobie posiadającej upoważnienie do jego odbioru
  • albo gdy towar przekazano wskazanemu odbiorcy.

Niezwykle istotne jest, aby konkretne upoważnienie do odbioru fizycznie istniało. Jakiekolwiek domniemania w tym zakresie są wykluczone. Nie można zatem z faktu, iż w budynku biurowca jest tylko jedna centralna recepcja, wyciągać wniosku, że osoba pracująca w tej recepcji jest upoważniona do odbioru towaru w imieniu odbiorcy albo uznawać tego za milczącą zgodę odbiorcy na przyjęcie towaru.

Samo pozostawienie towaru w recepcji biurowca (osobie nieupoważnionej) nie będzie zatem oznaczało skutecznego wydania towaru, a co za tym idzie nie zakończy ono okresu odpowiedzialności przewoźnika za towar.

W przypadku, gdy w skutek takiego wadliwego „doręczenia” towaru zostanie wyrządzona szkoda (np. przesyłka zostanie zagubiona i nie dotrze ona do uprawnionego odbiorcy), to przewoźnik będzie za nią odpowiedzialny, a na domiar złego, zgodnie z niemieckim orzecznictwem odpowiedzialność ta będzie nieograniczona (na zasadzie art. 29 CMR).

Poinstruuj więc swoich pracowników, aby zwrócili szczególną uwagę na to, czy wydają towar właściwej osobie – i zaoszczędź sobie takich niemiłych niespodzianek.

Podziel się:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze mną: info@adamknopik.com | +49 (0) 1575 1455059

Jeden komentarz

  • Kornelia55 pisze:

    bardzo ciekawy wpis. Korzystałam niedawno z transportu kolejowego z Chin i miałam sporo obaw czy na pewno wszystko dotrze w całości i do osoby do której powinno to trafić, ale na szczęście wszystko przebiegło idealnie 🙂

Napisz komentarz