Skip to main content

Skarga na MiLoG odrzucona!

Autor: 1 lipca 201511 grudnia, 2023MiLoG

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 roku Federalny Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – niemiecki odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego) nie przyjął do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej skierowanej na MiLoG przez 14 zagranicznych firm transportowych (z Austrii, Polski oraz Węgier) reprezentowanych przez jedną z niemieckich kancelarii prawnych (sygn. akt. 1 BvR 555/15).

W uzasadnieniu swojej decyzji BVerfG powołuje się na konstytucyjną zasadę pomocniczości i konieczność wykorzystania przez zainteresowane firmy drogi sądowej (sądy pracy, ds. spraw społecznych czy administracyjnych) w tej sprawie.

Nie przyjęcie skargi do rozpatrzenie oznacza, że BVerfG w ogóle nie zajmował się jej merytorycznym rozpatrzeniem 🙂

Zdaniem BVerfG to właśnie sądy powszechne i administracyjne powinny rozstrzygnąć zasadność stosowania wymogów ustawowej płacy minimalnej na terenie Niemiec w sytuacji krótkookresowego zatrudnienia/wykonywania pracy przez zagranicznych pracowników, odniesienia i wpływu takiej sytuacji na koszty utrzymania zainteresowanego, zasadności wysokich kar i ich wpływu na sytuację finansową firm oraz ewentualne naruszenia przez MiLoG regulacji UE.

Pełna informacja w tym zakresie została dziś oficjalnie opublikowana na oficjalnej stronie internetowej BVerfG.

Podziel się:

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się ze mną: info@adamknopik.com | +49 (0) 1575 1455059

Napisz komentarz