MiLoG

MiLoG goni ustawę Macrona

Do wejścia w życie dekretu 2016-418 wprowadzającego we Francji w branży transportowej stawkę prawie 10 euro za godzinę brutto pozostało już tylko kilkanaście godzin… Tymczasem jak podały niemieckie media od przyszłego roku stawka wynagrodzenia minimalnego wzrośnie także w Niemczech. Dotychczasowa stawka minimalna w Niemczech, tj. 8,50 euro za godzinę brutto, od początku 2017 roku wzrośnie do poziomu 8,84 […]

Podobno dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. Nie wiem na ile ta informacja jest pewna i mam nadzieję, że nigdy nie będzie mi dane samemu się o tym przekonać 🙂 Niedawno obiecałem Ci przecież intensywniejszą pracę na blogu… Czas płynie jednak nieubłaganie i jak się okazuje to wcale nie było to tak niedawno, bo w listopadzie […]

Wreszcie faktem stało się to na co wszyscy w branży transportowej czekali! Można by rzec – lepiej późno niż wcale 🙂 Zgodnie z nowymi wytycznymi co do stosowania ustawy MiLoG, które niemiecka administracja celna (Zoll) zamieściła na swojej stronie internetowej diety i ryczałty za nocleg mogą być składnikami wynagrodzenia minimalnego… Jednak pod pewnymi warunkami 🙂 […]

Z dniem dzisiejszym zmianie uległ numer faksu, pod który należy wysyłać zgłoszenia kierowców realizujących przewozy na terenie Niemiec (formularz 033037 mobil). Aktualny numer to: +49 221 96 48 72 Obowiązujący formularz zgłoszenia oraz szczegółowe informacje o stosowaniu MiLoG znajdziesz na stronie niemieckiej administracji celnej (Zoll).

Skarga na MiLoG odrzucona!

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 roku Federalny Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – niemiecki odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego) nie przyjął do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej skierowanej na MiLoG przez 14 zagranicznych firm transportowych (z Austrii, Polski oraz Węgier) reprezentowanych przez jedną z niemieckich kancelarii prawnych (sygn. akt. 1 BvR 555/15). W uzasadnieniu swojej decyzji BVerfG powołuje […]