Lipiec 2015

Skarga na MiLoG odrzucona!

Postanowieniem z dnia 25 czerwca 2015 roku Federalny Sąd Konstytucyjny (Bundesverfassungsgericht (BVerfG) – niemiecki odpowiednik polskiego Trybunału Konstytucyjnego) nie przyjął do rozpatrzenia skargi konstytucyjnej skierowanej na MiLoG przez 14 zagranicznych firm transportowych (z Austrii, Polski oraz Węgier) reprezentowanych przez jedną z niemieckich kancelarii prawnych (sygn. akt. 1 BvR 555/15). W uzasadnieniu swojej decyzji BVerfG powołuje […]